2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 30

Bu Yazı bas

GECEKONDULAR

GECEKONDULAR

775 Sayılı Gecekondu kanunu 20.07.1996 tarihinde kabul edilerek 30.07.1966 tarihinde yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Zamanla çeşitli değişikliklere uğramıştır.Biz burada kanunu ilk haliyle anlatmaya çalışacağız bilahare yapılan değişiklikleri son  durumlara kadar anlatacağız.

  1. Bu Kanun mevcut gecekonduların ıslahı,tasfiyesi planlaması ve yeniden Gecekondu yapılmaması için gecekondu önleme bölgeleri oluşturulması ve uygulamasına dair hükümleri içerir.

b)Bu kanunda sözü geçen gecekondu demek :İmar ve mevzuata ve genel hükümlere bağlı olmaksızın kendisine ait olmayan arazi veya arsa üzerine sahibinden izinsiz olarak yapılan yapılardır.

Kendisine ait olan arazi veya arsa üzerine yapılan yapılar gecekondu kapsamında olmayıp imarsız kaçak yapılaşma sınıfına girmektedirler.

  1. Bu gibi yapılarına vakıflara ait arazi veya arsa üzerine yapılmış Olması durumunda bedeli genel hükümlere göre ödenmek şartıyla Belediyelere geçerler.
  2. Belediyelere ait buna örnek taşınmazlar mahalli Asliye Hukuk mahkemelerince hallonulur.
  3. Tapu daireleri vakıflara ait olanların cins ve yerlerini bir liste halinde en geç 2 ay içinde ilgili belediyeye bildirmek zorundadırlar.
  4. Belediyeler Çevre düzenleme imar planları içinde gecekondu yapımının önlenmesi için imar içinde veya mücavir alanlarda yapılan gecekondular için GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ VEYA BÖLGELERİ DÜZENLER.
  5. Belediyelerin belirlediği imar ıslah sahaları içindeki gecekondu önleme Bölgelerinde özel mülkiyete tabi arazi veya arsa üzerinde yapılaşma,yapılaşmış Tesis bulunması halinde bu kanunda belirlenen amaçlarda kullanılmak üzere TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞININ izni ile sahipleri ile anlaşarak Satın alınır veya kamulaştırılabilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/gecekondular.html