2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Nis 01

Bu Yazı bas

Gecekonduların İslahı ve Tasfiyesi

 

GECEKONLARIN İSLAHI VE TASFİYESİ

GECEKONDULARIN İSLAHI VE TASFİYESİ

775 sayılı kanunun 21,22 ve 23 ncü maddeleri hükümleri bahse konu işlemlere ait hükümleri getirmektedir. Belediyelere ait olan veya bu kanun hükümlerine göre belediyelere geçmesi gereken arazi veya arsalar üzerinde bu kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış olup 16 ve 17ci maddelere yapılan tespitlerle konut olarak kullanılmakta olan gecekonduların içinde oturanlar 25ci maddede ki şartlara haiz iseler:

  1. A) Borçlanarak veya arsa tahsisi veya kredi temini ile konut yapılıncaya kadar,

          B)Gecekondu sahibi değil ise ;ucuz kiralık bir konut teminine kadar  veya  arsa tahsisi ile veyahut kredi halinde kanunun 27 nci maddesindeki süre ve şartlarla konutu yaptırılıncaya kadar yıktırılmaz.

  1. Birden fazla gecekonduya sahip olanların sadece bir konuta ait olmak üzere yukarıdaki hükümler uygulanır.
  2. Belediyelere ait olan veya belediyelere geçmesi gereken yerlerdeki islah yerlerinde bulunan gecekonduların korunması için sahiplerince islahının yapılması belediyece istenir,bu istek yerine getirilmediği takdirde belediyenin uyarısından sonra enkazı sahibine ait olmak üzere yıktırılır ve yıkım giderinin yüzde on fazlası tahsil edilir.

 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Uygulama Yönetmeliği 775 Sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre çıkarılan uygulamada nasıl yapılacağı,şekil ve şartlarını belirleyen bu Yönetmelik 17.10.1966 tarihinde 12428 Sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiştir yönetmelikte olan hükümleri mota mot yazmayıp uygulamada daha çok gerekli olan bilgiler anlatılmıştır.Anlaşılmayan veya ihtiyaç duyulması halinde olaya göre

olay anlatılarak meyil adresimize sorulduğunda o tarihteki mevzuat veya değiştirilmiş olması durumunda değişikliğe göre ilgili şahıslara anlatılarak yardımcı olunacaktır.Bu Yönetmelik Gecekondularla ilgili uygulamanın esaslarını belirlemektedir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 775 Sayılı Kanun esaslarına uygun olmak üzere;TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINCA veya ilgili kuruluşlarla yapıla- cak  protokollerle tamamlanması hükme bağlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan GECEKONDULARIN TESPİTİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/gecekondularin-islahi-ve-tasfiyesi.html