Kategori Arşivi: GECEKONDULAR

Nis 03

YARDIMLAR

YARDIMLAR Gecekondu sahiplerine yapılacak olan yardımlar 775 sayılı kanunun 12 nci Maddesinin ( e ) fıkrasına göre yapılmaktadır a)Borçlanma yoluyla yapılan yardımlarda yapılacak yardımın süresi , miktarı, Kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir.Bu yardımlar belli edilen şartlar ilgiliye bildirilir ve anlaşma sağlanırsa uygulamaya geçilir. b)TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI aynı zamanda hibe şeklinde yapılacak yardımlar içinde yetkili …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/yardimlar.html

Nis 01

Gecekonduların İslahı ve Tasfiyesi

  GECEKONDULARIN İSLAHI VE TASFİYESİ 775 sayılı kanunun 21,22 ve 23 ncü maddeleri hükümleri bahse konu işlemlere ait hükümleri getirmektedir. Belediyelere ait olan veya bu kanun hükümlerine göre belediyelere geçmesi gereken arazi veya arsalar üzerinde bu kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış olup 16 ve 17ci maddelere yapılan tespitlerle konut olarak kullanılmakta olan gecekonduların içinde oturanlar …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/gecekondularin-islahi-ve-tasfiyesi.html

Mar 30

GECEKONDULARIN TESPİTİ

  GECEKONDULARIN TESPİTİ  Gecekondu Kanunun yürülük tarihinden itibaren belediyelerce 6 ay içinde GECEEKONDU İSLAHI VE TASFİYE BÖLGELERİ  VE SINIRLARI Belediyelerce belirlenir hükmü mevcuttur.Bu kanun 1966 yılında yürülüğe girdiği İçin bu süreler şu anki tarihe göre bizi pek ilgilendirmiyor çünkü aradan 50 in Üstünde bir yıl geçmiştir,biz bugünü kanun şartlarını ayrıca inceleyeceğiz. Belediyelerce belediye sınırları veya …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/gecekondularin-tespiti.html

Mar 30

GECEKONDULAR

GECEKONDULAR 775 Sayılı Gecekondu kanunu 20.07.1996 tarihinde kabul edilerek 30.07.1966 tarihinde yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Zamanla çeşitli değişikliklere uğramıştır.Biz burada kanunu ilk haliyle anlatmaya çalışacağız bilahare yapılan değişiklikleri son  durumlara kadar anlatacağız. Bu Kanun mevcut gecekonduların ıslahı,tasfiyesi planlaması ve yeniden Gecekondu yapılmaması için gecekondu önleme bölgeleri oluşturulması ve uygulamasına dair hükümleri içerir. b)Bu kanunda sözü geçen …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/gecekondular.html