Kategori Arşivi: İSTİMLAK

Mar 28

Kamu Yararı Kararı almaya Yetkili Merciler

KAMU YARARI KARARI ALMAYA YETKİLİ MERCİLER   a) Kamu Yararı kararı almaya ilgili Bakanlıklar b)Köy yararına kamulaştırmada Köy İhtiyar heyeti, c)Belediye adına kamulaştırmalarda Belediye Encümeni D)Özel İdare adına kamulaştırmalarda Özel İdare meclisi(Encümeni) Üniversiteler ve yüksek okullar adına kamulaştırmalarda ilgili karar mercileri gibi kurumların yetkili meclis,encümen,Başkan veya ilgili en yetkili amirleri olmaktadır    KAMU YARARI KARARINI …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/kamu-yarari-karari-almaya-yetkili-merciler.html

Mar 28

İstimlaka Konu Olan Yerler

İSTİMLAKA KONU OLAN YERLER  İstimlake(Kamulaştırmaya)konu olan yerler:Kamuya ait umumi hizmet veren kurum ve kuruluşlardır.Hastaneler,Okullar,Belediyeler,Yollar,Kamu yararı kararı olan Dernekler,Sağlık ocakları,Bakanlık hizmet alanları,Kızılay,Üniversiteler gibi olanlardır. İSTİMLAKİN YAPILMASI USUL VE ESASLARI A) Gerçek kişilerin,hükmi şahsiyeti olan şirketlerin,özel kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazlarının tamamı veya bir kısmının kamu hizmeti için gerekli görülmesi durumunda o kamulaştırmayı yapacak olan Bakanlıklar,Belediyeler Karayolları gibi …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/istimlaka-konu-olan-yerler.html