2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 26

Bu Yazı bas

Hazineye Ait Taşınmazların kiralanması

Hazine Arazileri Kiralaması

Hazine Arazileri Kiralaması

HAZİNEYE AİT ARAZİ.ARSA VEYA DİĞER TAŞINMAZLARIN ALIMI -SATIŞI,KİRALAMASI ,ECRİMİSİL UYGULAMASI VE BENZERİ KULLANIMLARLA İLGİLİ MAKAMLAR VE BAŞVURMA USULLERİ.

 

A) Devletin Özel Mülkiyetinde olan yerlerin ,alımı.satışı,kiralanması ecrimisil ile kullanımı ve benzeri hukuki işlemlerde Maliye Bakanlığı veya illerde Defterdarlıklara.ilçelerde Malmüdürlüklerine başvurulması gerekmektedir,işlemlerle ilgili sorunlarla itirazlarında aynı Makamlara yapılması lazımdır.

B ) Tarım alanları ile ilgili taleplerle diğer hukuki işlemlerde arazinin(Taşınmazın)bulunduğu yeri tarım müdürlüğüne,arazi devletin özel mülkiyetinde olmayıp devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerden ise tarım dairelerinin yanında taşınmazın bulunduğu yani arazi veya arsanın bulunduğu yerin İlde ise Defterdarlıklara.ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurulur.

C )Kiralama,satın alma.tranpa,ecrimisil gibi konuları kapsamakla birlikte turizm amaçlı ise Maliye teşkilatları ile Turizm Bakanlığına talep yapılır,

D )Denizler.Koylar.kıyılar.nehirler ve göllerde balıkçı barınakları yapılması ile balıkçılık için Maliye.Turim ve Bayındırlık bakanlıklarına veya o yerin bulunduğu teşkilatlarına veya İl Valiliklerine başvurulabilir.

 

E )Gerçek ve tüzel kişlerce kitapdaki konularımızın içinde olan hazineye ait.arsa.arazi,binalarla.tarım alanları,kıyılar,göller,denizler,nehirle meralar, dağlar,zeytinlik alanları,kaynak suları voli ve dalyanlar,yaylaklar,çayırlar ve benzeri yerlerin her türlü talepleri açıklanan ilgili kurumlar yerine İller Kanununa göre talepte bulunulacak yerin Kaymakamlıklarına veya İl Valiliklerin de başvurulabilinir,böyle bir başvuru halinde Kaymakamlıklar veya İl Valilikler gerekli işlemlerin yapılması için başvuru belgelerinizi ilgili kurumlara işlem yapılması bakımından havale ile iletirler.Aşağıda işlenen konulardaki işlemler ve talepler içinde bu bölümdeki bilgiler geçerli olacaktır

 

 

Bir önceki yazımız olan Hazine Arazilerinin Kiralanması başlıklı makalemizde hazine arazisi, hazine arazisi almak ve hazine arazisi ekme hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/hazineye-ait-tasinmazlarin-kiralanmasi.html