2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 29

Bu Yazı bas

Hazineye Ait Taşınmazlarla Değiştirilebilen Araziler

Hazineye Ait Taşınmazlarla Değiştirilebilen Araziler

HAZİNENEYE AİT TAŞINMAZLARLA DEĞİŞTİRİLEBİLEN ARAZİLER 

Kişinin mülkiyetinde bulunan şahsına ait arazi veya arsa ve binalarla,hazineden satın almış olduğu yerler kendisinin kusuru olmadan devletçe sit alanı ilan edilmiş olan yerlerin Hazineye ait eş değerde bir taşınmaz ile değiştirilmesi veya değerlendirilerek mağduriyetinin giderilmesi mümkündür.Sit alanı olan arsa veya arazi üzerinde bina var ise bu binanın satış değeri yerine enkaz değeri esastır.Ör.babadan veya anneden yani miras yoluyla kalan veya sonradan sit ilan edilen bir taşınmaz eğer 1.ve 2. derece de olup kullanılmayan bir yer olacağından devlet kişinin mağduriyetini gidermek için o yeri değerlendirerek aynı değerde hazineye ait başka bir yerle değiştirebilir veya parasını öder.Şahsa ait bu tür arazilerin değerlerinin tesbit edilerek ayrıca bir sertifika verilerek hazineye ait taşınmazların satışlarında da bu sertifikanın kullanılması esası getirilmiştir.Sertifikanın üzerinde yazılı değer sabit olmayıp faiz durumda bir esas bağlanarak kullanım değerine dahil edilmesi sağlanmıştır.MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Sıra No 255 sayılı genelgelerinde hazineye ait taşınmazların satış ve sair işlemleri ile ilgili olarak bu esasta getirilmiştir 24.07.2001 tarihli ve 24472 sayılı resmi gazetede de yayınlanmıştır.

 

Bir önceki yazımız olan Kiralama ve Satın Alma Dışında Olan Yerler başlıklı makalemizde ecrimisil, ecrimisil itiraz ve ecrimisil tespiti hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/hazineye-ait-tasinmazlarla-degistirilebilen-araziler.html