2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 28

Bu Yazı bas

İstimlaka Konu Olan Yerler

İstimlake Konu Olan Yerler

İSTİMLAKA KONU OLAN YERLER 

İstimlake(Kamulaştırmaya)konu olan yerler:Kamuya ait umumi hizmet veren kurum ve kuruluşlardır.Hastaneler,Okullar,Belediyeler,Yollar,Kamu yararı kararı olan Dernekler,Sağlık ocakları,Bakanlık hizmet alanları,Kızılay,Üniversiteler gibi olanlardır.

İSTİMLAKİN YAPILMASI USUL VE ESASLARI

A) Gerçek kişilerin,hükmi şahsiyeti olan şirketlerin,özel kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazlarının tamamı veya bir kısmının kamu hizmeti için gerekli görülmesi durumunda o kamulaştırmayı yapacak olan Bakanlıklar,Belediyeler Karayolları gibi kamulaştırmayı yapmaya yetkili olan Devlet kurumları

2942 Sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNU ile 6830 Sayılı İSTİMLAK KANUNU

hükümlerine göre Devlete yani kamu hizmetine sunulması karara bağlanmış,planlanmış olan taşınmazlar Kamu Yararı kararı alınarak ilgillerden değeri karşılığı Kamulaştırılır.Kamulaştırılan gayrimenkul devletin hizmetine geçmiş olur.

B)Kamulaştırılması gereken ve kararları alınmış bu gibi taşınmazların bedellerinin takdiri,ödenmesi,ön izin alma gibi hususlar bu kanunlara göre çıkarılan Yönetmeliklerle de daha açık olarak belirlenir ve uygulanır.

C)Kamulaştırılan istimlake konu yerlerin önceden mülk sahibinden ön izin alınması talep edilebilir,eğer mülk sahibi bu izni vermez ise kamulaştırmayı yapan idare o yerin Mahkemesine başvurarak izin alabilir.O zaman yerin takdiri ve bedelinin ödenmesi hususu mevcut hükümlere göre tespit edilerek mülk sahibi ile anlaşmaya gidilir,eğer anlaşma olmaz ise taraflar yine Mahkemeye başvurabilir.

D)İdarece kamulaştırılan yerin mülk sahibi buna razı değil ise Mahkemeye başvurarak EL ATMANIN ÖNLENMESİ davası açabilir.bu durumda mahkemenin vereceği karara göre işlem yapılır.İdarenin ön izin ve riza ile yapmak istemesinin sebebi de budur Mahkemeler yolu hizmeti uzatabilir olacağından Kanun öncelikle anlaşmayı ön planda tutmuştur.Mahkemeler bu hususta öncelikle davaya bakarlar diğer umumi davalar gibi uzamaması için kanun koyucu bu gibi hükümleri getirerek kamu hizmetinin aksamamasını öngörmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/istimlaka-konu-olan-yerler.html