2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 28

Bu Yazı bas

Kamu Yararı Kararı almaya Yetkili Merciler

Kamu Yararı Kararı Almaya Yetkili Merciler

KAMU YARARI KARARI ALMAYA YETKİLİ MERCİLER

 

a) Kamu Yararı kararı almaya ilgili Bakanlıklar

b)Köy yararına kamulaştırmada Köy İhtiyar heyeti,

c)Belediye adına kamulaştırmalarda Belediye Encümeni

D)Özel İdare adına kamulaştırmalarda Özel İdare meclisi(Encümeni)

Üniversiteler ve yüksek okullar adına kamulaştırmalarda ilgili karar mercileri gibi kurumların yetkili meclis,encümen,Başkan veya ilgili en yetkili amirleri olmaktadır

 

 KAMU YARARI KARARINI ONAYLAMAYA YETKİLİ MERCİLER

 

1-   a) Kamu yararı kararı alan Bakanlığın en üst Amiri ilgili Bakan

  1. b) Köy ve Özel İdareler adına kamulaştırmada Kaymakam
  2. b) İl Özel İdaresi ve Belediye adına kamulaştırmada Vali,
  3. c)Üniversite adına kamulaştırmada Rektör
  4. d) Bazı kurumlarda ise ilgili Genel müdürlerdir.

2942 Sayılı kanunun 5 nci ve 6 ncı maddelerinde kamu yararına karar alacak merciler ile onay verecek merciler tek tek sayılmıştır.

 

Kamu yararı kararı alarak istimlak etmeye yetkili makamlar kanunlarında yazılı şekilde kanunlarla belirlenen durumlarda gerek kendileri gerekse Mahkeme kararları ile her zaman kamulaştırmadan vazgeçmeye veya iptale yetkilidirler. Bu iptallerden doğacak zararlar olması halinde yine ilgili mahkemeler yoluyla devletin yada şahsın hukukunun aranmasının yolu yine kanunlar dahilinde mümkündür.

İstimlakın gerçekleşmesi durumunda istimlak edilen istimlak edilmesi nedeniyle değerinin düşmesi halinde farkın ödenmesi,yükselmesi halinde farkın fiyattan düşürülmesi ile istimlak nedeniyle kullanılması mümkün olmayan yerlerin ortaya çıkması durumunda ilgili idarenin değerlendirerek fiyata ilave etmesi gerekir,eğer idare bu durumdan kaçınırsa kamulaştırmaya konu olan taşınmazın sahibi olanlar bu hakkını mahkemelerde arayabilirler.

 

Bir önceki yazımız olan İstimlaka Konu Olan Yerler başlıklı makalemizde istimlak, istimlak edilen yerler ve istimlak itiraz etme hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/kamu-yarari-karari-almaya-yetkili-merciler.html