2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 27

Bu Yazı bas

Kiralama ve Satın Alma Dışında Olan Yerler

Tarım Arazileri

Tarım Arazileri

   KİRALAMA VEYA SATIN ALMA DIŞINDA OLAN YERLER

Yukarıdaki bölümlerde kiralamaya veya satın almaya konu olan taşınmazlar(Arazi,arsa,bina ..)gibi yerler gerçek kişiler veya tüzel kişiliği olanlarla bunların dışında olanlarca ilgili Bakanlık veya il ilçe birimlerinden izin almaksınız kullanılan taşınmazlardır. Bu şekilde kullanılan arazi,arsa,bina gibi yerler kanunsuz kullanılmış gibi gözükse de öyle olmamaktadır Yukarı bölümlerde Ecrimisil konusunda konu açıklanmış isede burada daha geniş kapsamlı olarak açıklanmıştır.Maliye Bakanlığının Milli Emlak mevzuatına göre tespit edildiğinde geçmiş kullanım süreleri için DEVLETE AİT VEYA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK hükümleri ile 2886 Sayılı kanunun 75 ve ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Öncelikle geçmiş süre için kullanılan taşınmazı kullanıldığı süre için kiraya verilse idi ne kadar gelir getirileceği esas alınarak Bakanlık değerlendirmelerinin de uygulanması sonucu bir bedel tespit edilir ve o bedele ECRİMİSİL TESPİTİ denir. İlgili şahıslardan tahsili yoluna gidilir.İdare isterse aynı hükümlere göre ilgiliyi kullanımdan men ettirir veya tahliyesini talep eder yine ilk talep kullananlara rıza-i olarak belli bir süre verilerek tahliye edilmesini talep edebilir,bu olmadığı takdirde bizzat ilgili idare resen işlem yapmaya yetkilidir.Tabii ki yeri kullanan şahıslarında karşı hak olarak kanuni itiraz hakları mevcuttur Kullanım şekilleri ve itirazlar çeşitli olduğundan burada mevzuatın anahtar bilgisi olarak belirtiyoruz.,olaya göre işlemler farklı olabilir.

Bu farklılıklar neden diyecek olursak kullanılan arazinin,arsanın,binanın imar özellikleri,kullanım özellikleri ve amaçları,idareye tahsis edilebilecek kamu ya gerekli olup olmadığı ile sit alanı,kıyı kenarı,Mera,park ve yeşil alan gibi özelliklere Sahip bulunursa itirazları da mevzuatına göre değişebilecektir.

ECRİMİSİL NEDİR: Ecrimisil İzinsiz olarak Devlete veya Devletin hüküm ve tasarrufunda Bulunan yerleri kullanan şahıslara kullanılan süre için tahakkuk ettirilen o yerin gelir tespitidir.

ECRİMİSİL kullanan kişilere bir hak vermez Ecrimisil geçmiş kullanan süreyi kapsadığı ve izinsiz olduğu için kanunen bir hak değildir,ancak Hükümetlerce zaman zaman mevzuatlarda değişiklik yapılarak örneğin 5 seneden aşağı olmamak şartı gibi bir süre belirleyerek kişilerin ispat etmesi halinde maliyedeki bilgilere göre o yerleri belirli kolaylıklar sağlayarak satışı öncelik tanınarak o kişilere toptan veya taksitle satılabilir yukarıda 4070 ve 4707 sayılı kanun örnekleri verilerek açıklanmıştır.

Mahkemeler ile tapu tesciline de izin verebilir böyle kanunlar geçmişte çıkmıştır yinede olması da mümkündür.4070 ,4707Sayılı kanunların konularına giren hazineye ait bazı arazilerle, orman dışına çıkarılmış arazileri kapsayan 2 B arazilerinin satışı hakkındaki kanun ve geçmişte 2 yıl süre tanınarak mahkemeden kullanan şahıslar adına mahkemeye verilerek tescilinin yapılmasına dair bir kanunda çıkmıştı ve süresi 2 yıldı bunu bilenler kazandı takip etmeyenler ve bilmeyenler ise kaybettiler. Bu gibi kanundan doğan kazançlar oldukça önemli ve kıymetlidir.Vatandaşlar kanunları takip ederler ve hiçbir yan yola sapmadan kanun yolundan giderlerse, elde edecekleri kazançlar(KANUN KAZANÇLARI ) çok olabilir,aksine kayıplarda aynı derecede önemlidir.Kullanılan yerlerin ili,ilçesi,mevkisi,denize yakınlığı,imar durumu gibi konumları oldukça önemlidir ve küçümsenemez,Tarım alanı olan yerlerde çiftçiler için keza önem arz eder.

Kiralama veya satın alma yoluyla kullanılan veya kullanılması mümkün olmayan yerlerde vardır,Umumi Parklar,Sit alanları,göller,denizler,meralar,yay

laklar ve kışlaklar gibi alanlar.

Bunlardan yaylakların ve kışlakların satın alması,kiralanması değil tahsisi mümkündür.Bu arazileri yine izinsiz kullananlara ecrimisil yapılabilir ancak kullanımdan mevzuat gereği men edilirler.çünkü umumun istifadesine terk edilmiş alanlardır.

 

Bir önceki yazımız olan Hazine Arazileri Kiralanacak Yerler başlıklı makalemizde dağlar, denizler ve hazine arazileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/kiralama-ve-satin-alma-disinda-olan-yerler.html