2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak | gece kondular

Bu Sayfa bas

Kitabın Kazanımları

DUYURU KANUN KAZANÇLARI KİTABININ SATIŞI ŞU AN İÇİN YAPILMAMAKTADIR BUNUN YERİNE KİTAP KONULARI HAKKINDA DİREK SİTEMİZDEN GÜNCEL BİLGİLER VERİLEREK VATANDAŞLARIMIZIN SORULARI YANITLANACAK VE GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE AYRICA DANIŞMANLIK HİZMETİ  ÜCRETLİ OLARAK VERİLECEKTİR.

KANUN KAZANÇLARI  KİTABININ KONULARINDA SAYILAN KAZANIMLAR 

1-Devletin özel mülkiyetinde olan veya devletin özel mülkiyetinde olmamakla birlikte Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hazineye ait( Arazi,Arsa,Bina  gibi) taşınmazların  Kanuni mevzuatlarının  esasları içinde gerçek ve tüzel kişilerce:

A ) Kiralamak suretiyle yapılan faaliyetlerden elde edilebilecek kazançlar: a)      Uzun vadeli kiralamalar b) Orta vadeli kiralamalar c) Kısa vadeli kiralamalar

B )    Ecrimisilini ödemek suretiyle kullanımdan doğan faaliyetlerin getirileri

C )  Genel usullere göre Satın almak yoluyla  ve kanunun sağladığı uygun bedellerle  mülk sahibi olunması . 2 B arazilerinin satışı da bu bağlamdadır.Kanununda son bir iyileştirme ile daha cazip  hale getirilmiştir, değişmeden önce Hak sahibi olanlardan; şehir içi ve mücavir alanlar için alınan iki bin Türk lirası ile bu alanların dışında olanlardan alınan bin Türk lirası artık  alınmayacak ve önceden yapılan başvurular kabul edilecektir alınan ücretler hak sahibine geri dönecektir, Ayrıca 400 m2 e kadar olan satışlarda rayiç değerin % 70 (Yetmişi) yerine % 50 (Yüzde elli)olarak değiştirilmiş ve alıcılar lehine indirilmiştir)Birden fazla hak sahibi olanların,bu şartlar bir tanesi için geçerli sayılmaktadır.

Ç ) İşin özelliğine göre tahsis,devir,tranpa,imar ve  ihya yoluyla elde edilebilinecek kazanımlar

D ) Gecekondu Kanununa göre mesken  sahibi olmak

E  ) Medeni Kanuna göre zilyetlikten dolayı mülkiyet sahibi olunması

F ) Denizlerden,göllerden;nehirlerden taşımacılık,balıkçılık dahil Kıyı Kanunu şartlarıyla Kıyılarından faydalanılarak elde edilecek gelirler (Ticari faaliyet olarak)

G ) Bunların dışında: Çok çeşitli tarım faaliyetleri ile  Mera,yaylak.kışlak,otlakiyelerden mevzuatına göre faydalanma,Devletten ,kiralanabilinen yerleri kirama ile bağcılık,bahçe işleri,ağaç dikerek ağaç yetiştirme,Özel orman yapma  yoluyla elde edilebilir kazanımlar.

H ) Maden Kanununa göre ruhsat alarak maden arama,çıkarma ve madencilik,mermercilik gibi faaliyetlerden doğabilecek kazanımlar. Değerli  okurlar hazineye ait olsun olmasın amaç kazanmaktır ama biz bu kitabımız ile  hazineye ait taşınmazlardan kanunlarına göre nasıl ve hangi şekillerde   yararlanılır onları açıklamaktayız  faaliyetlerden elde edilecek kazanımlar hem mutlak değildir ve hem de bilindiği gibi  ilgili kişiler ve faaliyetleri ile sınırlı bulunmaktadır.

Bir Önceki Yazımızda Milli Emlak Danışmanlığı başlıklı makalemizde Milli Emlak Danışmanlığı Konuları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/kitabinkazanimlari