2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 24

Bu Yazı bas

MERALAR

MERALAR VE YAYLAKLAR

 

DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE OLMAYAN AMA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KULLANIM USULLERİ MERA KANUNU UYGULAMASI.
1-MERALAR: Hayvanların otlatılması ve otundan faydalanılması için tahsisli ve alışılagelmiş ,öteden beri (Kadimden) bu amaçla kullanılan yerlerdir. Köyler ve Belediyeler bu usulde tahsisli veya kadimden beri meraları amacına uygun olarak kullanmaktadırlar veya kullanabilirler.Meralara tecavüz suç olmakla birlikte izinsiz kullananlara illerde Defterdarlıklarca,ilçelerde Malmüdürlüklerince tespiti halinde ecrimisil tahakkuk ettirilerek muhatabından tahsili yoluna gidilir.Bizle bu tarz  işgal yolunu önermiyoruz her zaman kanun yoluyla hareket etmek en uygunu olacaktır.
2-ÇAYIR : Taban suyunun yüksek bulunduğu sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli yem üreten genellikle kuru ot üretimi kullanılan yerlerdir.Doğu Anadolu’da örneği çoktur,Ege bölgesinde çayır olarak nitelenmekle birlikte çeşitli meyve veya ağaçların içinde bulunduğu alanlardır.Hatta içinde dam bile bulundurulmaktadır şahısların özel mülkiyetinde olmaları halinde mülkiyet sahiplerince kullanılır,alınır,satılır.Devletin hüküm ve tasarrufunda olanların ise mevzuata görek iralanmak suretiyle(İhale yoluyla) veya işin özelliğine göre ihalesiz yada doğrudan ihale edilmek suretiyle ihale süresince kullanabilirler.Bunların dışında ise işgal etmek yani izinsiz olarak kullanılmasıdır ki bu da yukarıda bahsedildiği tespiti halinde
ecrimisilli olarak kulanmış olunur.Her zaman söylediğim üzere en doğru yol kanunlara uygun olan esas yoldur.Mevcut durumlarda Devletimizin resmi kurumlarının gösterdiği yoldan gidilmesi en doğru olanıdır.
3-YAYLAK : Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri ve otundan yararlanılan köylere,belediyelere tahsisli veya kadimden beri kullanılan yerlerdir.Köy ve Belediyeler kanunları gereği kullanılmakla birlikte alınıp satılamazlar.köyler veya belediyeler arası ihtilaf halinde Milli emlak,Mülki amirliklerce veya aralarında anlaşarak bütün bunlar olmazsa ilgili mahkemeler yoluyla çözümü yoluna gidilir.
4- KIŞLAK : Hayvanların kış mevsiminde barındırılması veya otundan yararlanılması için tahsis edilen veya geçmişten(Kadimden)beri kullanılan yerlerdir. Kışlaklarda yaylaklar gibi aynı içeriklidir ve sorunlar aynı yollarla çözümlenir.Mera,Yaylak,Kışlak,Çayır ve Otlatma hakkı,otlatma kapasitesi olarak belirler tahsislerinde de Mera Hukukuna göre ve 4342 sayılı Mera Kanunu ve Yönetmelikleri uygulanır. Bakanlık olarak Tarım Bakanlığını gösterir burada tahsisler için il veya ilçelerdeki Tarım müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı yetkilidir.Ecrimisil yani izinsiz kullanılmalarda ise Defterdarlık veya Malmüdürlükleridir.

MERALARIN VASFININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1-Meralar eski hükümlerle Belediyelerce İmar Kanuna göre il veya ilçe sınırlarında imara alınması ile vasfı değişirdi,vasıfı değişen meralar hazine adına tapuda Tescil edilir ve devletin özel mülkiyetinde kayıtlı yerlerden sayılarak buna göre diğer bölümlerde açıklanan usulde Belediyelere imar kanununa göre terk edilmesi gereken yerler terk edilirken diğer taraftan kira,satma,veya tahsis gibi hususlar umumi hükümler ve milli emlak mevzuatı ile uygulanmakta iken 1998 yılında çıkarılan 4342 Sayılı Mera Kanunda bir değişiklik yapılarak hazine adına tescil edilmesini hükümlerden çıkarmış hatta bu konuda dava açılmış ise vazgeçilmiştir.Yani umumun istifadesinde kullanımı sağlanmıştır.
2- Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında,
3- Doğal afet bölgelerinde yerleşim yerleri için ihtiyaç halinde,
4- Mera Kanununa göre Valiliklerce kurulacak komisyonların kararlarına göre vasıfları değiştirilebilmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan ECRİMİSİL başlıklı makalemizde defterdarlık ecrimisil, ecrimisil ve ecrimisil bedeli hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/meralar.html