2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak | gece kondular

Bu Sayfa bas

Milli Emlak Danışmanlık Hizmetleri

çelikdanışmanlık

Milli Emlak Danışmanlık

Milli Emlak mevzuatı çok çeşitli ve alanı geniş bir hukuku vardır. Birçok hukuk dalını ilgilendirir Medeni Hukuktan Borçlar Hukukuna kadar ayrıca Devlet İhale Kanunu ile bu hususlardaki çıkarılmış birçok kanun 4070 ve 2B Yasası gibi daha birçok kanunlarlaMilli Emlakı ilgilendiren mevzuat mevcuttur. Bu kanunlar Maliye Bakanlığı dışında başka Bakanlıklara görev vermektedir mesela:Tarım arazilerinin kiralanması ile.Mera.yaylak ve kışlaklarda tahsis ve idarenin Tarım Bakanlığına,Turizm amaçlı kiralamalarda izinlerin Turizm Bakanlığına,Yapılaşmalarda bayındırlık ve Belediyelerde olsa da Maliye Bakanlığının  Milli Emlak görevleri dışında değillerdir Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara ait  saymadığımız daha bir çok Kanun ve Yönetmelik ve yönerge vardır.Bütün buları takip etmek hem özveri hem uzmanlık ister.Orta okuldan sonra tahsil alanım Maliye olmuştur ayrıca 34 yıllık görev süresi içinde  Maliyenin  Vergi,Hazine davaları,Muhasebe, Milli Emlak bölümlerinde memurluk ve çeşitli ilçe ve illerde müdürlük görevlerinde halk değimi ile  sorumluluğum gereği elimi taşın altına koydum onun için tecrübelendim bunun içindir ki Milli Emlakla ilgili bir konuyu değil birçok konuyu bir araya getirdim ve mevzuatı oldukça  sadeleştirerek ve özetleyerek yazdım bu nedenle ve daha faydalı olunması için ek olarak  danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

Not:İsteyenler email adresi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirler

email : milliemlakmevzuatlari@hotmail.com

Danışmanlık Hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıdaki internet sitemize girin.

http://2barazileri.net/

 

Bir sonraki yazımız olan kanun kazançları başlıklı makalemizde kanun kazançları kazanımları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/milliemlakdanismanlikhizmetleri