2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

»

Mar 23

Bu Yazı bas

TARIM ARAZİLERİ VE ZEYTİNLİKLER

Tarım Arazileri

Tarım Arazileri

TARIM ARAZİLERİ VE ZEYTİNLİKLER
Tarım arazisi olarak tarımsal amaçlı kullanılan arazilerdir.

1- Tarlalar,çayırlar,her türlü sebze ve meyve üretimi yapılan arazilerle,bağlar,bahçeler bu sınıfa giren tarım amaçlı araziler yani taşınmazlardır. Bu taşınmazlar şahısların özel mülkiyetinde olabileceği gibi hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerde olabilmektedir,işte o zaman devletten bu gibi yerleri kiralamak,satın almak,ecrimisil ile kullanmak gibi usullerle yararlanılması mümkün olmaktadır.
2- Dağlar ; Dağlar genelde özel mülkiyete konu olamazlar ancak dağların bazı yerlerinde kişilerin özel mülkiyetinde olan kısımları ile mahkemelerce hazine ile dava yoluyla elde edilmiş olan kısımlar bulunabilmektedir. Tabii ki sahipsiz olan ilgili köy,kasaba ve belediyelere tahsisli olmayan kısımlarında taş ocakları açmak suretiyle veya tarım amaçlı olarak zeytinlik ve özel orman alanı veya kavak ağacı meyve ağacı,zeytin ağacı dikmek suretiyle kiralama yapılarak kullanılabilir,bazen de izinsiz aynı ağaçları dikerek kullananlar ise idarenin (İllerde Defterdarlıklar ilçelerde Malmüdürlükleri) tespiti ile ecrimisilli olarak faydalanılması sıkça bulunmaktadır.
3- Toprakları özellikle Tarım alanları olarak kullanılmakta olan sözü edilen arazilerin korunması amaçlı 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 2005 yılında çıkarılmıştır.UYGULAMASI Tarım ve Köy işleri Bakanlığına ait olan bu kanunun uygulamalarında Bakanlık bazı yetkilerini Valiliklere devredebilir.Bu kanuna göre tarım arazileri :Mutlak,Özel ürün ve Dikili tarım arazileri olarak üç sınıfa ayırmıştır.Dikili ve sulu tarım alanları amacı dışında kullanılamazlar.Çiftçileri daha çok ilgilendiren bu konuları ana fikir bakımından açıklamaktayız. Zeytinlikler için(Dikili alanlar)ise Zeytinlik kanunu hükümleri ile çıkarılan Yönetmelikle işletilmesi,amaçları,kullanımları belirtilmektedir.
Konu içinde belirtildiği üzere tarım alanı olarak kullanılan devlete ait yerler ve kullanımları bir yandan bu kanunlarla belirlendiğinden uyulması gerektiği ancak diğer kullanım usulleri (Kişilere ait olanlar hariç)kiralama,satın alma,dava etme,ecrimisil konuları her bölümlerde açıklandığı gibi tarım alanları içinde geçerlidir.

Bir önceki yazımız olan 2B ARAZİLERİ başlıklı makalemizde 2b arazileri, ecrimisil ve ecrimisil nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/tarim-arazileri-ve-zeytinlikler.html