2b araziler | 2b arazisi | Hazine arazileri | milli emlak

«

Nis 03

Bu Yazı bas

YARDIMLAR

                                       GECEKONDULARDA YARDIMLAR NEDİR

YARDIMLAR

Gecekondu sahiplerine yapılacak olan yardımlar 775 sayılı kanunun 12 nci Maddesinin ( e ) fıkrasına göre yapılmaktadır

a)Borçlanma yoluyla yapılan yardımlarda yapılacak yardımın süresi , miktarı, Kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir.Bu yardımlar belli edilen şartlar ilgiliye bildirilir ve anlaşma sağlanırsa uygulamaya geçilir.

b)TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI aynı zamanda hibe şeklinde yapılacak yardımlar içinde yetkili bulunmaktadır

c)BORÇLANMA SÜRESİ: Borçlanmalarda borçlanma tarihi ile ödeme tarihi Arasındaki ödemesiz süre hariç en fazla 20 yıldır.Borçlanmayı yapacak olan Ziraat Bankası veya Halk Bankası gibi bankalarla ilgili Belediye arasında olması geneldir. Sözleşmeler Toplu Konut İdaresi tarafından TİP SÖZLEŞME olarak

Bu gibi durumlarda Toplu Konut İdaresinin izni alınmadan bu konutlar devredilemez veya bir başkasına satılamaz, ve kiralanamazlar.Eğer bu hükme uyulmamışsa borç tutarı muacceliyet kesbeder,yani borcun tamamının acele ödenmesi gereken şarta bağlı olur ve temerrüde düşer.Bu duruma dikkat edilmesi gerekir.

d)Şahıslara yapılacak bu gibi yardımlarda yoksul durumda olunması esastır.

e)Yardımlar;Arsa tahsisi,aynı yardım(Nakit olmayan)),fon yardımı, konut  yardımı olarak da verilebilir.

 

Bir önceki yazımız olan Gecekonduların İslahı ve Tasfiyesi başlıklı makalemizde gecekondu kanunu, gecekondu satın almak ve gecekondu uygulama yönetmeliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.hazinearazileri.com/yardimlar.html